Bası Yarası

Vücut ağırlığı, yatar haldeyken yatak ile temas eden kısımlara basınç uygular. Yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlı olan kişilerde uzun süre aynı pozisyonda kalmak, vücut ağırlığının hep aynı bölgelere basınç uygulamasına sebep olur. Bu da basınç bölgelerinde kan dolaşımının ve doku beslenmesinin bozulmasına, deri ve deri altı dokusunun hasarına ve sonuç olarak yatak yaralarının açılmasına yol açar. Sürtünmeler de yatak yarasının oluşmasına zemin hazırlar. Bunun yanında ter, idrar ve dışkının cilt ile temas etmesi yatak yaralarının oluşmasını tetikler. Yarada enfeksiyon oluşması da sıklıkla görülen bir durumdur.

Bası yarası kronik hastaların bir problemi gibi görünse de, ülserlerin başlangıcı genelde hastalıkların akut dönemine rastlar. Bunun sebebi akut hastalık sırasında dikkatlerin hastanın birincil problemine yönelmesi ve ülser gelişme riskinin dikkate alınmamasıdır.