Diyabetik Ayak

Diabetik ayak şeker hastalığının “diabetes mellitus”un sık görülen komplikasyonlarındandır ve dünya genelinde en çok ayak kesilmesi “amputasyonu” nedenidir. Uygun tedavi uygulanmadığında enfektif olay sebebiyle ölümle de sonuçlanabilmektedir. Diabetes mellitusun iki temel komplikasyonu olan vasküler hasar ve nöropati, diabetik ayak oluşumunda ana nedenlerdendir

Kimler Bu Ameliyata Adaydır?

Diabetes mellitus, görülme sıklığı ve komplikasyonlarının neden olduğu morbiditeler sebebiyle oldukça önemli bir sağlık problemidir. Ayak ülserleri diabetik hastaların hastaneye yatırılmalarının en önemli sebeplerindendir ve yüksek oranda morbidite ve mortalite oranı yanında hasta ve ailesi için ciddi sorunlar yaratır. Diabetik ayak yaraları yüksek seviyeden bacak amputasyonuna kadar gidebilen ciddi problemler yaratabilmesi bakımından üzerinde önemle durulması gereken konulardandır. Yapılan araştırmalarda diyabetik hastaların aşağı yukarı 15%’inde yaşamlarının bir döneminde ayaklarında yara gelişimi meydana geldiği gösterilmiştir.