Karpometakarpal Eklem Artrozu

Karpometakarpal Eklem Artrozu, süregelen bir eklem hastalığı olup, eklem kıkırdağı ve komşu kemik dokularda bozulma ile karakterize eklem ağrısına ve tutukluğuna neden olan bir hastalıktır.

Osteoartrit en yaygın görülen eklem hastalıklarından birisidir. Kadınlarda ve erkeklerde eşit Karpometakarpal Eklem Artrozu görülür. Fakat erkeklerde daha erken yaşlarda ortaya çıkabilir.

Karpometakarpal Eklem Artrozu olasılıkla kıkırdağın yapısındaki bağ dokusuna ait maddeleri üreten hücrelerin anormal çalışması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Kemik ağrıları, eklem hareketlerinin sınırlanması, kemik kırılması, çok daha kolay incinmesi ve kırılması gibi bulgulara osteoartritli hastalarda sıkça karşılaşılır.

Hastalık ilerledikçe;

  • Kemik ağrıları belirginleşir,
  • Eklem hareketleri kısıtlanır,
  • Krepitasyon adı verilen eklem hareketi sırasında gıcırtı sesi gelir ve giderek eklem açılmaz olur,
  • Parmaklarda en uç eklemlerde çıkıntılar oluşabilir,
  • Bazı eklemlerde eklem bağların gevşemesi ile eklem stabilitesi bozulur,
  • Sırt ağrısı,
  • Bazen boyun veya alt omurgada tutulum,
  • Osteofitlerin (kemik çıkıntıları) sinirlere baskısı sonucu uyuşma,
  • Kol ve bacaklarda güçsüzlük ve nörolojik problemlere de neden olabilir.