Loge De Guyon Sendromu

Gebelikte görülen sinir sıkışma sendromları; karpal tünel sendromu (KTS), Guyon kanalında ulnar sinir sıkışması, tarsal tünelde posterior tibial sinir sıkışması, lateral femoral kütanoz sinirin skıkışmasına bağlı olarak oluşan meraljia parestetikadır.

Why Dental Fillings Are Important