Meme Dikleştirme (Mastopeksi)

Meme Dikleştirme Ameliyatı Nedir?

Memeler değişik sebeplerle sarkık hale gelebilmektedir. Meme dokusunu yerinde tutan bağlar zaman içinde gevşer. Kilo değişikliği, süt verme ve yer çekimine bağlı olarak meme dokusu ile etrafındaki deri arasında farklılık oluşabilmektedir. Sorun meme dokusuna, deriye veya her ikisinden de kaynaklanabilmektedir. Nihayetinde içi boş görünümlü sarkık meme ortaya çıkabilmektedir.

Ameliyat Öncesi

Tüm ameliyatlarında olduğu gibi, meme dikleştirme ameliyatında da neden ameliyat olmak istendiği ve bu operasyondan ne beklendiği ameliyatı gerçekleştirecek hekimle tartışılmalıdır. Ailenizde meme hastalığı ya da kanseri varsa, sigara, ilaç kullanma ya da başka bir rahatsızlık mevcut ise hekim bilgilendirilmedir. Ameliyatın biçimi ve olası sorunları hekim ile konuşulmalıdır.

Ameliyat Uygulaması

Estetik meme dikleştirme ameliyatında, sarkık durumdaki meme dokusu tekrar biçimlendirilip, fazla deri alınmaktadır. Memenin başı olması gereken yere getirilmektedir. Operasyon genel anestezi ile hastane ortamında, ameliyathanede yapılmakta ve ortalama 1,5-3 saat sürmektedir. Sarkıklığın derecesine göre değişik biçimlerde iz kalabilmektedir. Hangi teknik uygulanırsa uygulansın meme başı bölgesinde iz kalması kaçınılmazdır. Meme başı bölgesinden kesi yapılarak bir meme dikleştirme operasyonu yapılırsa meme başı etrafındaki iz daha görülür olabilmektedir. Diğer yapılan meme dikleştirme ameliyatlarında meme başı bölgesindeki ize, meme başının alt kenarının orta bölümünden aşağı doğru uzanan 4-5 cm uzunluğunda bir iz de eklenebilmektedir. Uygun hastalarda, yalnızca meme protezi konarak sarkıklık ortadan kaldırılabilmektedir. Bu takdirde ameliyat izi, yalnızca meme ucunun kahverengi derisi ile göğüsün beyaz derisinin birleşme yerine gizlemeye çalışılarak izler minimalize edilmektedir. İz kalmayan meme dikleştirme operasyonu yoktur. Ancak bu tür izler başlangıçta belirgin, zaman içinde fark edilmeyecek hale gelen izler olmaktadır.