Meme Rekonstrüksiyonu

Meme kanseri yada başka bir nedenle memesinin tamamı veya bir bölümü alınan bayanlara diğer memelerine benzer yeni meme yapılmasıdır.

Erken meme kanseri teşhisi konan birçok kadında artık memenin yalnızca kanserli kısmını içeren meme bölümü alınarak memeyi büyük ölçüde korumak mümkün oluyor. Memesi büyük olan kadınlarda memenin rekonstrüksiyonu bu durumdan dolayı gerekmiyor. Kalan meme yeterli meme dokusu sağlıyor. Memesi çok ufak olan bayanlarda ise bu işlem sonrasında memenin tekrar yapılması ihtiyacı doğuyor.

Memenin rekonstrüksiyonu Plastik Cerrahi uzmanları tarafından yapılır. Memenin kanser sebebiyle tamamı alındığında diğer meme ile uyumlu meme yapmak mümkün olabilir. Hatta meme ucu da yapılabilir. Bazı meme kanseri tiplerinde ailenin bayanları tarafından taşınan gen tahlil edilerek meme kanseri olmadan meme dokusunun bütününün alınmasına karar verilebilir. Bu durumda meme başı korunarak bütün meme dokusu alınır. Silikon konularak meme rekonstrüksiyonu tamamlanır.

Tıptaki yeni teknolojiler vasıtası ile artık plastik cerrahlar mastektomi sonrası hastalarında doğal bir memeye çok benzerlik gösteren bir meme oluşturabilmektedirler. Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu kolay bir ameliyat değildir. Çeşitli onarım metotları vardır, hangi tekniğin uygulanacağına hasta ile plastik cerrah ile beraber karar verilir.  Metot olarak doku genişletilmesi ve meme protezi kullanılarak yapılan onarım ile diğer bölgeden doku transferi ile yapılan rekonstrüksiyonlar ve bazı durumlarda protez ile kombinasyonlu metotları mevcuttur. Doku aktarımı 2 biçimde yapılabilir. Biri pediküllü yani besleyici damarları korunarak karın ya da sırt gibi bölgelerden hazırlanan dokuların meme bölgesine aktarımını (flep aktarımı) gerçekleştirmek diğeri ise deri, yağ ve adale içeren doku serbest olarak transfer edilir ve aktarıldığı yerde damarlar tekrar mikro cerrahi metodu ile  onarılır. Serbest doku nakli için plastik cerrahın gerekli deneyime ek olarak mikro cerrahiye de iyi hakim olması gerekir.  Sırt bölgesinden doku transferinde dokunun azlığından kaynaklı Protez ile kombinasyonu da mümkün olabilir. Meme uçları bir ikinci seansta onartılmaktadır. Yeni onarılan meme dokusu, diğeri ile karşılaştırıldığında tamamıyla aynı biçim ve özelliklerde olmayabilir. Hedef mümkün olduğunca benzer ve uygun bir sonuca ulaşmaktır.

Operasyon sonrası ağrınız büyük oranda ilaç ile giderilebilir. Ameliyatınızın metoduna göre 2 ile 6 gün içinde taburcu olursunuz.