Parmak Ucu Yaralanmaları ve Kopmaları

Parmak ucu elin aşağı yukarı bütün işlevlerinin yapılması için kullanılan ve dış faktörler ile en fazla karşılaşan kısmıdır. Parmak ucunda duysal uyarıları toplayan çok sinir ucu bulunur. Tırnak parmak ucunun üst tarafında dıştan gelen travmalara karşı koruyucu bir tabaka oluşturmaktadır. Parmak ucunun fonksiyonel ve duysal verileri toplama fonksiyonlarının travma sonrası eski haline getirilmesi son derece güçtür. Parmak ucu en fazla ezilme yaralanmalarına maruz kalır. Kesici alet, sıkışma, çarpma vb. yaralanmaları sıktır. Parmak ucu kopmaları parmak kopmalarının en çok görüldüğü kısımdır. Travma tipinin öğrenilmesi tedavi seçeneğinin belirlenmesi için önemli bir yer tutmaktadır. Mutlaka dolaşım ve duysal muayene yapmak gereklidir. Parmak ucunun tırnak altında gelişebilen yaralanmalar olabilir. Parmak ucu hareketlerinin değerlendirilmesi gerekir. Parmakların son boğumuna yapışan parmağı bükülmesi ve kaldırılmasına yarayan kirişler travma sırasında bağlanma yerlerinden ayrışmış olabilirler. Mutlaka radyolojik inceleme yapılmalıdır. Hiç umulmayan durumlarda kemik kırıkları ve ufak parça kırıkları saptanabilir.

Parmak ucu yaralanmaları elin en yaygın görülen yaralanma bölgesi olmasına bağlı olarak tedavi sonrası en çok problemle karşılaşılan bölgelerdendir. Mutlaka parmak ucunun kemik ve tırnaktan oluşan destek yapısının restore edilmesi; belirli yumuşaklık ve dolgunluğa sahip pulpa yapısının sağlanması; aynı zamanda duyu sağlayan en uç bölge olduğu ve devam eden yaşamında duyu yokluğuna bağlı travmaya açık bir alan olmaması için sinir yapılarının onarımı önemlidir.