Septum Deviasyonu

En fazla bilinen ismiyle “deviasyon”, burun orta duvarının orta hattan kayması sonucu yaptığı burun tıkanıklığıdır. Burun kemiği diye de bilinmektedir.

Burun, ortadan duvarla ikiye ayrılmış bir tüneldir. Bu duvarın tıbbi ismi “septum nasale”dir. Her bir tünelin uzunluğu ve iç eni, hacmi birbirine yakın olduğunda sağlıklı kabul edilmektedir.

Burun orta duvarı her iki tarafında ince bir zarsı tabaka ile kaplıdır. Bu tabakanın içerisinde ön-üst bölümlerinde kıkırdak, arka-alt kısımlarda ise kemik bir duvar yer almaktadır.

Sağlıklı kabul edilen bir burun, ön kısmındaki giriş deliğindeki darlığın ardından genişlemektedir. Bu geniş yerde havayı ısıtır, nemlendirir, süzer, belli bölgelere (koku bölgesi, sinüsler) yönlendirir ve böylelikle hemen arkasında bulunan üst boğaza geçişine izin verilmektedir. Arkasındaki üst boğaz (geniz boşluğu) girişi ise tıpkı ön giriş deliği gibi dar olmaktadır.

Girişten çıkışa, burun tünelinin herhangi bir yerindeki bir problemin varlığı, hava geçişini engellemektedir. Bunun en yaygın görülen sebebi de burun orta duvarının yaptığı kabarıklık ve çıkıntıdır.