Sünnet

Sağlıklı bir sünneti uzman hekimin yapması gereklidir. Böylece sık rastlanan sünnet hatalarının önüne geçmiş olunur.

Sünnetin bir uzman hekimin yapmasındaki yararlar şunlardır:

  • Kişide kan durmaması gibi bir hastalık mevcutsa (Hemofili) bu hastalıktaki yan etkiler verilecek ilaçlar ile önlenir.
  • Sünnet ağrı giderici ilaçlar altında yapıldığı için çocuk ağrı duymaz.
  • Sünnet yarası dikileceğinden yaranın iyileşmesi süreci daha çabuk olur.
  • Köy sünnetçilerinin yapacağı sünnette çocuk ağrı duyacağı için çok huzursuz ve hırçın olur ve zapt edilmesi daha zahmetlidir. Bu sebeple çocuğun psikolojisi bozulur.