Tenisçi Dirseği (Lateral Epikondilit)

Tenisçi dirseği şeklinde de bilinen lateral epikondilit, dirseğin dış tarafa bakan çıkıntılı bölgesinde (lateral epikondil) ağrı ile karakterizeli bir sorundur. El bileğimizi stabilize etmek ve yukarıya doğru (avuç içinin aksi yönüne) kaldırmak ile görevli kaslarımız olan ekstensor kasların dirseğe yapıştığı bu çıkıntılı bölgede dejenere olması ortaya çıkan rahatsızlığın temelini oluşturur.

Ekstensor kasları gerilmiş halde iken zorlayan ve tekrar tekrar yapılan geniş kavrama hareketleri sonrasında (örneğin kasaplarda, boyacılarda) ya da bu bölgeye direkt meydana gelen travmalar sonrasında oluşabilir.

Dirseğin lateral epikondil olarak isimlendirilen dış çıkıntılı bölgesinde dokunmakla hassasiyet ve ağrı en sık gelen şikayettir. Özellikle büyük cisimleri kavrama sırasında el bileğini büktüren hareketlerde ağrı artar. Hasta çaydanlık kaldırma hareketi gibi hareketlerde dirsek bölgesinde ağrı hisseder.

Primer konservatif tedavide; antienflamatuvar ilaç tedavisi, lokal kortikosteroid enjeksiyonu, gereken durumlarda alçı uygulaması, ortez ile Breys tedavisi, fizyoterapi, ESWT  ve PRP uygulama tedavileri de yapılabilir. Konservatif tedavinin başarısızlığı durumunda cerrahi tedavi uygulanır.