Yanak ve Çene Estetiği

İnsanoğlunun pek çok güzel görünüş kriterleri bulunmakla birlikte genel olarak güzel kavramı, organların birbirleri ile orantısı ve dokuların mevcut yüzdesi ile alakalıdır. Örneğin kalın ve dolgun şeklindeki dudaklar, burnun kalkık ve yüksek oluşu, yüz bölgesindeki yanak dolgunluğu yüz ile direkt olarak orantılı olan kavramlardır.

İnsan bedeninde yüzün sahip olduğu biçim estetiğin, güzel olmanın ve çekiciliğin en önde gelen önemli öğelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple altın oran olarak nitelendirilen yanak, çene yüz bölgesinde bulunan diğer bölgelerin belli bir orana sahip olduğu yüz biçimleri en uygun olarak kabul edilmektedir. Altın oranın en başında gelen ölçütlerin birisi çene ve yanak alanlarının genel anlamda bir üçgen biçimi oluşturmasıdır. Bunun için insan yüzü estetik anlamda daha çekici olarak kabul görmektedir.

Yüz konturunun köşeli ve yanak bölgesindeki yağ yastıkları oranının fazla olduğu durumlarda yüzü üçgenleştirmek için yanaktan yağ alınmasına Yanak Estetiği ameliyatı veya Bişektomi adı verilir.