Yanık Tedavisi

Yanık vakalarında yanığın şiddetini belirlerken yanığın genişliği, derinliği ve yanık bölgesi değerlendirilir. Yara temizlenerek, yanık derinliğinin tesbiti yapılır.

Yanıklar; yüzeysel yanıklar ve derin dermal yanıklar olmak uzere ayrılırlar. Yüzeysel yanıkta dermis kaybı görülmez yada çok az görülür. Birinci derece yanıkları ve yüzeysel ikinci derece yanıkları ortalama 3 hafta içerisinde skar bırakmadan iyileşirler. Derin dermal yanıklarında ise dermis tamamen yada kısmen etkilenmiştir. Dermis hasarı ve derin dokuların tutulumuna göre derin ikinci, üçüncü ve dördüncü derece yanıklar şeklinde sınıflanırlar. Bu tür yanıklar için genellikle cerrahi tedavi gerekir.